071-32122386 یا 32122522-071
071-32122430
vcrlibsums@gmail.com
 شيراز- خيابان كريمخان زند- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس- طبقه 7- معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، صندوق پستي: 1978-71345
  
  
  
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-3 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ