کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 
کتابخانه الکترونیک وب سایت رسمی دفتر کتابخانه ها و انتشارات، وابسته به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. ماموریت اصلی این دفتر فراهم سازی بستری مناسب برای تسهیل و بهینه سازی امور کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز وابسته می باشد. دفتر کتابخانه ها و انتشارات می کوشد تا با توسعه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی زمینه مناسب را جهت تقویت پژوهش و ارتقاء آموزش فراهم نماید.    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-3 18:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ