شیرین دهقان  :   رئیس گروه کتابخانه ها و منابع علمی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

libadmin@sums.ac.ir 

 071-
32122386، 071-32122522


****************************************
 

روشن شمشیری : کارشناس دفتر امور کتابخانه ها

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 Vcr-libs@gmail.com

32122522 -071
****************************************

 فاطمه علیشاهیان : دبیر شورای انتشارات

 vcr_libs@sums.ac.ir
  071-32305410

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-3 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ