چشم انداز

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه علمی گام بر می دارد. در این راستا برآن است تا با فراهم نمودن منابع الکترونیک علمی و معتبر جهانی ، زمینه تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی جامعه علمی را فراهم نماید.رسالت

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز مأموریت اصلی ایجاد زمینه دستیابی یکپارچه و سریع کاربران به منابع علمی –پزشکی معتبر و روزآمد را در قالب الکترونیکی با تأمین و ارائه منابع به شرح زیر بر عهده دارد:

پایگاههای اطلاعاتی پزشکی که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت اشتراک آنها فراهم شده است

منابع الکترونیکی رایگان علمی و پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزاد

پایگاه های خریداری شده فارسی

لینک نرم افزار کتابخانه جهت اطلاع ازموجودی منابع چاپی موجود در کتابخانه


اهداف 

  • توسعه روند دسترسی یکپارچه و استفاده سریع کاربران از منابع اطلاعاتی معتبر و روزآمد
  • توسعه خدمات کتابخانه ای برای تمام کاربران دانشگاه
  • استفاده از فناوری های نوین سازماندهی اطلاعات و ارائه سرویس های کتابخانه ای
  • فراهم نمودن  راهنما های آموزشی استفاده از منابع کتابخانه الکترونیک
  • تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-21 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ