دانشکده بهداشت و تغذیه
کوی زهرا، کوچه جنب اداره بهزیستی، داخل کوچه اولین فرعی سمت چپ، دانشکده بهداشت شیراز، طبقه همکف ساختمان اداری،
کتابخانه ابن سینا
071-37276585
071-37251001-4 ، داخلی  284- 287
http://schealth.sums.ac.ir/library
healthlib3@sums.ac.ir
 شنبه- چهارشنبه: 7:30-15:30 
  
 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه (س)
شیراز، میدان نمازی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، کد پستی: 71936 - 13119
071-36474254 ، داخلی 186 
http://nurs-midwif.sums.ac.ir/pajooheshi/vahedha/library
vcr-libs5@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:30-18:30
  
 دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده
میدان  آزادی، ابتدای بلوار بوعلی، ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان، دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س)
 071-44361280 ، داخلی  5
http://abadehnurse.sums.ac.ir/conection.html
abade_lib@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:30-15
  
  دانشکده پزشکی
 شیراز،خیابان زند، دانشکده پزشکی، کتابخانه شهید دکتر گرکانی نژاد، کد پستی :7134845794
 071-32333017
 071-32305886
 http://med.sums.ac.ir/library/contact-us.htmly
 medlib@sums.ac.ir
خدمات فنی و نشریات: شنبه - چهارشنبه  7:45-15:30 
امانت: شنبه - چهارشنبه  7:45-20:45   
سالن مطالعه:  همه روزه 7-24
  
  دانشکده پیراپزشکی
 شیراز، خیابان مشکین فام، مقابل هتل هما، دانشکده پیراپزشکی
 071-32289113
 071-32295023، داخلی 295
 http://paramed.sums.ac.ir/library
 piralib2@sums.ac.ir
 شنبه- چهارشنبه: 7:30- 15:30
  
 دانشکده پیراپزشکی استهبان
استهبان-بلوار قائم- بیمارستان قدیم- ساختمان پژوهشی
53230722-53227383 داخلی 119
http://estparamed.sums.ac.ir/ketabkhane
شنبه-چهارشنبه : 7:30 -15
  
  دانشکده داروسازی
 شيراز- كيلومتر 5 جاده زرقان - رو به روي شهرك اكبرآياد - خيابان كار آفرين - دانشكده داروسازي
 071-32424126
071-32424127-8، داخلی 274، 261، 255
http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/library
medlib12@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 8- 15:30
  
  دانشکده دندانپزشکی
 شیراز- خیابان قصرالدشت- قم اباد- دانشکده دندانپزشکی- کتابخانه. صندوق پستی : 1836-71345
 071-36280457
 071-36263193-4  ، داخلي مدیریت 268  ،  داخلي میز امانت 267
 http://dental.sums.ac.ir/library
dentlibr@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه:7:30 - 13:30
سالن مطالعه:  همه روزه 7:30- 20
  
  دانشکده علوم توانبخشی
 شیراز، ابتداي بلوار چمران، خيابان ابيوردي يك، دانشكده علوم توانبخشي، کد پستی 1733-71345
 071-36272495
071-36271551-2 ، داخلی 227
 http://rehab.sums.ac.ir/library/contactus.html
 physiolib@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:30-15:30
  
  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطین و چهارراه ملاصدرا، نبش کوچه 29، ساختمان الماس، کد پستی 54361-71336
 071-32340039
32340774-8 -071،  داخلي مدیریت 276 ، بخش خدمات فنی 274، بخش امانت 275
http://mgsch.sums.ac.ir/library
scmnglib@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:45-15:30

  بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری
 بعد از پلیس راه شیراز- اصفهان، روستای باجگاه، بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری، کد پستی 7144193355
071-36277502
 36277503-5-071، داخلی 199
 http://asabravan.sums.ac.ir/library
 tavalai@sums.ac.ir
  شنبه- پنج شنبه:  7:30-14
  
  بیمارستان ابن سینا
چهار راه حافظیه، خیابان حافظ، بیمارستان ابن سینا، کد پستی 7146676541
 8 -32271387 - 071 ، داخلی 278
 http://ebnesina.sums.ac.ir/library.html
sinalib1@sums.ac.ir و  ebne_sina@yahoo.com
 رورهای زوج : 7:30-17:30   روز های فرد: 7:30-14
  
  بیمارستان چمران
 شیراز، بولوار شهید چمران، مرکز آموزشی درمانی شهید چمران، کتابخانه ، کد پستی 7194815644
36234507
 071-36240101، داخلی 218
 http://chamran.sums.ac.ir/11_lib/
chamranlb1@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:30- 14      پنج شنبه: 7:30-13
  
  بیمارستان حافظ
ابتدای بلوار چمران، بیمارستان حافظ ، کدپستی 71946-34786
071-36272492
 071-36479424
 http://hafez.sums.ac.ir
 hafezlib@sums.ac.ir
 شنبه- چهارشنبه: 7:30- 16      پنج شنبه: 7:30-13:30
  
  بیمارستان خلیلی
 شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان خلیلی، بیمارستان خلیلی کد پستی: 71936-16641
 071-36291470-6 ، داخلی 1668
 http://khalili.sums.ac.ir/library
 bita_eskandarieh@yahoo.com
 شنبه- چهارشنبه: 7:30- 14:15      پنج شنبه: 7:30-13:30
  
  بیمارستان حضرت زینب (س)
شیراز، خیابان زند، بیمارستان شهید دکتر فقیهی
 
  
  بیمارستان شهید فقیهی
شیراز، خیابان زند، بیمارستان شهید دکتر فقیهی، کتابخانه، صندوق پستی : 7134846114
 071-32125319
 http://faghihilib.sums.ac.ir
 faghihilib@sums.ac.ir
شنبه- چهارشنبه: 7:30- 20      پنج شنبه: 7:30-13:30
  
  بیمارستان نمازی
 شیراز، خیابان کریم خان زند، بیمارستان نمازی، کد پستی: 71937113541
 071-36474326
 071-36473052 ، 017-36125673
 http://namazi.sums.ac.ir/research-education/library
 namazilib4@sums.ac.ir
 شنبه- چهارشنبه: 7- 20      پنج شنبه: 7-19
سالن مطالعه: همه روزه به صورت 24 ساعته
  
  بیمارستان شهید دستغیب
شیراز، خیابان حافظ ، جنب باغ ملی
 071-32298093
 http://dastgheib.sums.ac.ir/didactic/library
 dastlib2@sums.ac.ir
 شنبه- چهارشنبه: 7:30- 14      پنج شنبه: 7:30-13
  
  
  
  
  
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-10 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ