شوراي انتشارات به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي، انديشه ورزان و دانشوران براي انتشار آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون، به ويژه رشته هاي مربوط به علوم پزشکي، در راستاي اهداف ذيل انجام وظيفه مي نمايد.

اهداف شورا:
1- گسترش وترويج علوم و فنون در زمينه هاي مختلف، به ويژه علوم پزشکي؛
2- کمک به افزايش دانش اعضاي هيئت علمي، دانشجويان،  انديشمندان و ساير افراد جامعه از طريق نشر آثار ارزنده ي پژوهشگران و انديشمندان ايراني و غير ايراني؛
3- شناساندن توانايي هاي علمي و پژوهشي دانشمندان ايراني به انديشمندان ساير کشورها از طريق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن ها؛
4- فراهم کردن زمينه هاي رشد کيفي و کمي انتشارات دانشگاه علوم پزشکي شيراز.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-1 14:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ