071-32305410 داخلی 7525
071-32122430
vcr-libs@sums.ac.ir
 شيراز- خيابان كريمخان زند- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس- طبقه 7- معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، صندوق پستي: 1978-71345
  
  
  
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-22 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ