0711-2122386 یا 2122522-0711
0711-2122430
vcr-libs@sums.ac.ir
 شيراز- خيابان كريمخان زند- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس- طبقه 7- معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، صندوق پستي: 1978-71345
  
  
  
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-1 15:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ