اعضاء کمیته فهرستنویسی

نام عضو
محل خدمت
سركار خانم كريم زاده
دانشكده پزشكي
سركار خانم قبادي
دانشكده پرستاري
سركار خانم جوركش
دانشكده پيراپزشكي
سركار خانم محمدي
دانشكده پزشكي واحد بين الملل
سركار خانم طباطبايي
دانشكده دندانپزشكي واحد بين الملل
سركار خانم ايروانيان
دانشكده توانبخشي
سركار خانم استوار
دانشكده مديريت
سركار خانم قديمي
دانشكده دندانپزشكي
سركار خانم اسكندريه
بيمارستان خليلي
سركار خانم عشرتي
دانشكده دندانپزشكي
سرکار خانم محمودی
دفتر امور کتابخانه ها

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-18 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ