معرفی کمیته آموزش

بدون شک یکی از مهم ترین اهداف  هر سازمانی رسیدن به حداکثر کارایی، اثربخشی وبهره وری بیشتر است و این امر جز با بهره مندی از سیستم هاو ابزار آموزش که جزء جدایی ناپذیر مدیریت امروزی است محقق نخواهد شد امروزه مدیریت یک سازمان بدون آموزش کارکنان همانند هدایت یک کشتی بدون همراه داشتن وسایل ایمنی است.

 

در بیان انواع شیوه های آموزش با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه کتابخانه ها و مدیریت منابع انسانی ، می توان سه شیوه آموزش زیر را برای کتابداران مفید و موثر دانست که شامل خود آموزی، آموزش از طریق همکاران و برگزاری کلاس های آموزشی می باشد.  کمیته آموزش کتابداران دانشگاه با هدف ارتقای معلومات و توانایی کتابداران دانشگاه در هر سال، نسبت به نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کتابداران و کاربران دانشگاه اقدام می نماید.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-6 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ