معرفی کمیته آموزش

امروزه
آموزش نیروی انسانی سازمانها با توجه به تغییرات فزاینده علم و فن آوری، نیازهای تخصصی و حرفه ای جدید، دستیابی به منابع انسانی کارآمد در نظام اداری، به عنوان گامی موثر و مفید در جهت بهسازی و نوسازی توانمندی کارکنان مورد تاکید سازمانها خصوصا سازمانهای یادگیرنده و پویاست.
 

کمیته آموزش دفتر امور کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکی شيراز نیز با هدف هدايت کليه امور آموزشي، پژوهشي و تربيت نيروي انساني در زمينه کتابداري مي باشد.
اين كميته در جهت ارتقاء كمي و كيفي توانمنديهاي کتابداران در كليه واحدهاي دانشکده اي و بيمارستاني فعاليت مي نمايد و در اين رابطه مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي مختلفي نموده است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-29 20:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ