اعضای کمیته آموزش کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز


نام عضو
محل خدمت
 خانم سارا كريم زاده
كتابخانه دانشكده پزشكي
خانم آفتاب قديمي
كتابخانه دانشكده دندانپزشكي
 خانم  مژگان همتي
كتابخانه دانشكده پيراپزشكي
 خانم پروین رئيسي
كتابخانه بيمارستان دستغیب
 خانم زکیه تاج الدين
كتابخانه بيمارستان نمازي
 خانم یاسمین سعادت
کتابخانه بیمارستان شهید دکتر فقیهی
 آقاي محمد قاسمپور
كتابخانه دانشكده پرستاري
 خانم شیرین دهقان

دفتر امور کتابخانه ها
 خانم روشن شمشیری

دفتر امور کتابخانه ها
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-24 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ