اعضای کمیته پژوهش کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 آدرس ایمیل

شیوا استوار

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

ostovarsh@sums.ac.ir

فاطمه افتخاریان

دانشکده بهداشت

eftekharif@sums.ac.ir

نیلوفر برهمند

معاونت پژوهشی دانشگاه

barahmand@sums.ac.ir

مهدی حاج ابراهیمی

دانشکده داروسازی

medlib12@sums.ac.ir

شیرین دهقان

معاونت پژوهشی دانشگاه

libadmin@sums.ac.ir

یاسمین سعادت

بیمارستان شهید دکتر فقیهی

faghihili@sums.ac.ir

مریم شریف نوبری

دانشکده دندانپزشکی

dentalsc@sums.ac.ir

روشن شمشیری

معاونت پژوهشی دانشگاه

dpt2295464633@sums.ac.ir

شادی طباطبایی

دانشکده دندانپزشکی- بین الملل

melal_denth@sums.ac.ir

آفتاب قدیمی

دانشکده دندانپزشکی

dentlibr@sums.ac.ir

سید بهمن میرعلایی

دانشکده توانبخشی

miralaeeb@sums.ac.ir

  


 
     

   
  

        

                                                           


             
                          
 
    

                             
 
                              

      
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-23 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ