اعضای کمیته وب سایت کتابخانه های دانشکاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست الکترونیک

خانم آفتاب قدیمی

دانشکده دندانپزشکی

aftabghadimi@gmail.com

خانم زهرا آقایی

مرکز آموزشی درمانی نمازی

zahraaghaee@yahoo.com

خانم یاسمین سعادت

مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی

saadat.y82@gmail.com

خانم زهرا صحراییان

مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی

sahraianz@gmail.com

خانم شیرین دهقان

دفتر امور کتابخانه ها

dehghan.sh@gmail.com

خانم روشن شمشیری

دفتر امور کتابخانه ها

shamshiri.Roshan@yahoo.com
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-23 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ