اعضای کمیته وب سایت کتابخانه های دانشکاه علوم پزشکی


ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

خانم زهرا امین زاده

دانشکده پزشکی

2

خانم آفتاب قدیمی

دانشکده دندانپزشکی

3

خانم راضیه کشاورز

دانشکده داروسازی

4

خانم الهام قبادی

دانشکده پرستاری و مامایی شیراز

5

آقای عبدالرحمن طوری

دانشکده بهداشت

6

خانم محبوبه جواهری

دانشکده پیراپزشکی

7

آقای تارخ هادی تجارتی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

8

خانم فریبا ایروانیان

دانشکده توانبخشی

9

خانم زهرا آقایی

مرکز آموزشی درمانی نمازی

10

خانم یاسمین سعادت

مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی

11

خانم افروز اسکندریه

مرکز آموزشی درمانی خلیلی

12

آقای فرزاد امیدی

مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب

13

آقای علی مبارکی

مرکز آموزشی درمانی حافظ

14

خانم فاطمه باقری

مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب

15

خانم بهار محسنی

مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

16

آقای محمد حسین تولایی

بیمارستان اعصاب و روان دکتر محرری

17

آقای غلامرضا غفارنیا

بیمارستان ابن سینا

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ