اسامی رابطین وب سایت کتابخانه ها

 
نام و نام خانوادگیمحل خدمتپست الکترونیک
خانم زهرا امین زاده دانشکده پزشکی reqarticle@gmail.com
خانم آفتاب قدیمی دانشکده دندانپزشکی aftabghadimi@gmail.com
خانم راضیه کشاورز دانشکده داروسازی raziehkeshavarz871@yahoo.com
خانم الهام قبادی دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ghobadi_elham@yahoo.com
آقای عبدالرحمن طوری دانشکده بهداشت tooriana@gmail.com
خانم مژگان همتی دانشکده پیراپزشکی Piralib2@sums.ac.ir
آقای تارخ هادی تجارتی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی tarokhtejarati@yahoo.com
خانم فریبا ایروانیاندانشکده توانبخشی physiolib@sums.ac.ir
خانم زهرا آقاییمرکز آموزشی درمانی نمازیzahraaghaee@yahoo.com
خانم یاسمین سعادت مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی saadat.y82@gmail.com
خانم افروز اسکندریه مرکز آموزشی درمانی خلیلیbita_eskandarieh@yahoo.com
آقای فرزاد امیدی مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب omidi.farzad@gmail.com
آقای علی مبارکی مرکز آموزشی درمانی حافظmobaraki.a@gmail.com
خانم فاطمه باقریمرکز آموزشی درمانی حضرت زینب mahdilib@gmail.com
خانم بهار محسنی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران bhr_parsa@yahoo.com
آقای محمد حسین تولاییبیمارستان اعصاب و روان دکتر محرریtavalaeimh@sums.ac.ir
آقای غلامرضا غفارنیابیمارستان ابن سینا ebne_sina@yahoo.com
خانم روشن شمشیری معاونت پژوهشی shamshiri.Roshan@yahoo.com
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-23 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ