اسامی رابطین وب سایت کتابخانه ها

 
محل خدمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
دانشکده داروسازی
سرکار خانم جاوید
1
دانشکده پزشکی
سرکار خانم امین زاده
2
دانشکده پرستاری
سرکار خانم قبادی
3
دانشکده توانبخشی
سرکار خانم ایروانیان
4
دانشکده مدیریت
سرکار خانم استوار
5
دانشکده پیراپزشکی
سرکار خانم جواهری
6
دانشکده بهداشت
جناب آقای طوری
7
دانشکده پرستاری لار
سرکار خانم عبدا..پور
8
دانشکده پرستاری آباده
سرکار خانم رحمتی
9
دانشکده دندانپزشکی
جناب آقای تجارتی
10
بیمارستان حضرت زینب (س)
سرکار خانم باقری
11
بیمارستان اعصاب و روان
جناب آقای تولایی
12
بیمارستان نمازی
 سرکار خانم آقایی
13
بیمارستان خلیلی
سرکار خانم اسکندریه
14
بیمارستان دستغیب
جناب آقای امیدی
15
بیمارستان حافظ
جناب آقای مبارکی
16
بیمارستان ابن سینا
جناب آقای غفارنیا
17
بیمارستان چمران
سرکار خانم محسنی
18
بیمارستان شهید فقیهی
سرکار خانم صحرائیان
19
مرکز بهداشت والفجر
سرکار خانم معماری
20
واحد بین الملل دانشگاه
سرکار خانم محمدی
21
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-27 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ